Download Official announcement

Download Leaflet in PDF?

កម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និរន្តភាពនៃការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី(SEM)

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្មវិធី
កម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និរន្តរភាពនៃការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី (SEM) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់ចំពោះការអភិរក្សនិងការគ្រប់គ្រងជីវចំរុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គទាំងមូលដែលប្រឈមនឹងការផ្លាស់ប្តូរបរិស្ថានយ៉ាងឆាប់រហ័សជាសកលដើម្បីធានាដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងតំបន់។ កម្មវិធីសិក្សានេះប្រមូលផ្តុំដោយវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម វិទ្យាសាស្រ្តធម្មជាតិនិងបច្ចេកទេសម៉ូដែលទំនើបដើម្បីអភិវឌ្ឍឧបករណ៍គាំទ្រការសម្រេចចិត្តដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ពីចម្ងាយ តាមតំបន់និងអន្តរជាតិដោយផ្តល់នូវសេណារីយ៉ូដែលសមស្របសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរនាពេលអនាគត។
SEM ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីគម្រោងអឺរ៉ុប – កម្មវិធី Erasmus + នៅក្នុងសហគមនៃសាកលវិទ្យាល័យដៃគូអឺរ៉ុបចំនួន 4: សាកលវិទ្យាល័យ Toulouse (ប្រទេសបារាំង), សាកលវិទ្យាល័យ Girona (អេស្ប៉ាញ), សាកលវិទ្យាល័យហ្គេន (បែលហ្ស៊ិក) និងសាកលវិទ្យាល័យធនធានធម្មជាតិនិងវិទ្យាសាស្ត្រជីវិត ប្រទេសអូទ្រីស) និងដៃគូសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន 4 គឺសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង (កម្ពុជា) សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ (កម្ពុជា) សាកលវិទ្យាល័យកាថូនិងសាកលវិទ្យាល័យអាល់ហ្សេ (វៀតណាម) ។ កម្មវិធីនេះត្រូវបានបែងចែកជា 5 ផ្នែកសម្រាប់សរុបចំនួន 54 ក្រេឌីតដែល តម្រូវដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកម្ពុជា។ ដូច្នេះនិស្សិតទាំងអស់យតម្រូវឱ្យបំពេញយ៉ាងតិចចំនួន 42 ក្រេឌីតជាមុខវិជ្ជានិង 12 ក្រេឌីតជាការងារស្រាវជ្រាវដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការនៃកម្មវិធីនេះ។

គោលបំណង
និរន្តរភាពនៃការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី គឺជាការសិក្សាអំពីដំណោះស្រាយវិទ្យាសាស្ត្រនិងអន្តរាគមន៍សង្គមចំពោះសង្គមដែលទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាបរិស្ថាននិងការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិ។ ជាការពិត កម្មវិធីរយៈពេលពីរឆ្នាំនេះមានគោលដៅបង្កើតសមត្ថភាពនិងជំនាញស្រាវជ្រាវតាមរយៈវិធីសាស្រ្តរួមដែលអាចត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីលើកកម្ពស់និរន្តរភាពនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីប្រឈមនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាពិសេសការប្រែប្រួលដែលជំរុញដោយសកម្មភាពមនុស្សធម៌ (ឧទាហរណ៍ទំនប់ទឹក) ។ ក្រៅពីប្រវត្តិសិក្សា SEM ផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគាំទ្រការសម្រេចចិត្តដែលអាចឆ្លើយតបនិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នាពេលបច្ចុប្បន្នដែលបណ្តាលមកពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សដូចជាការសាងសង់ទំនប់ ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ និងការបំពុល។ ដូច្នេះសិស្សនឹងត្រូវបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីជំនាញវិភាគស្ថិតិវិភាគ ការវិភាគ និង ការដោះស្រាយបញ្ហាកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយការអភិវឌ្ឃន៍ជីវចំរុះនិងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅក្នុងតំបន់។

        លទ្ធផលសិក្សា
SEM អប់រំអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងពេលអនាគតនិងអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្តែងក្នុងបរិបទនៃការផ្លាស់ប្តូរសកល។ កម្មវិធីសិក្សារបស់ SEM ផ្តោតទៅលើ:
– ចំណេះដឹង និងគំនិតវិទ្យាសាស្រ្តសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព
– ជំនាញនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំ
– ជំនាញផ្នែកសិក្សា និងស្រាវជ្រាវដោយឯករាជ្យ
– សមត្ថភាពក្នុងការបញ្ជូនចំណេះដឹងនិងការស្រាវជ្រាវទៅក្នុងឧបករណ៍គាំទ្រការសម្រេចចិត្ត
– ទស្សនវិស័យពិភពលោកស្តីពីក្រមសីលធម៌និងនិរន្តភាពនិងការប្រឈមចំពោះការផ្លាស់ប្តូរបរិស្ថានជាសកលយ៉ាងឆាប់រហ័ស
– បោះពុម្ភផ្សាយនៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិជាអន្ដរជាតិ

អាជីពការងារទទួលបាន

 • អ្នកឯកទេសគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី
 • អ្នកស្រាវជ្រាវ សាស្ត្រាចារ្យ គ្រូបង្រៀនក្នុងស្ថាប័នសិក្សា ឬស្រាវជ្រាវ
 • អ្នកពិគ្រោះយោបល់ឯករាជ្យជាតិ និងអន្ដរជាតិលើការអភិរក្សនិងការគ្រប់គ្រងជីវចម្រុះ
 • អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយនិងអ្នករៀបចំផែនការ
 • បេក្ខជនថ្នាក់បណ្ឌិតនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗនៃវិទ្យាសាស្រ្តធម្មជាតិនិងសង្គម
 • សហគ្រិនក្នុងការវាយតម្លៃលក្ខណៈសម្បត្តិអេកូឡូស៊ីនៃធម្មជាតិ

ការពិពណ៌នានៃមុខវិជ្ជា

Codes A. Foundation Courses (3 subjects: 6 credits) Credits
SEM01 Community ecology and ecosystem functioning 2
SEM02 Sustainable management of ecosystem services 2
SEM03 Field methods in ecology 2
B. Core Courses (6 subjects: 18 credits)
SEM04 Conservation biology 3
SEM05 Climate change adaptation and mitigation 3
SEM06 Ecological status and reference condition 3
SEM07 Terrestrial and aquatic ecology 3
SEM08 GIS & Remote sensing 3
SEM09 Ecological economics 3
C. Elective Courses (2 or 3 subjects: 6 credits)
SEM10 Environmental law 3
SEM11 Perspective on sustainable development 2
SEM12 Environmental impact assessment (EIA) 3
SEM13 Sustainable hydropower 2
SEM14 Evaluation for sustainable development 2
SEM15 Leadership for sustainable development 2
SEM16 Seminars I & II 2
D. Research Courses & Modelling (5 subjects: 12 credits)
SEM17 Basic statistics 2
SEM18 Research methodology 2
SEM19 Scientific writing and communication 2
SEM20 Decision support systems (DSS) 3
SEM21 Machine learning 3
E. Thesis
Thesis writing 12
Total A + B + C + D+E 54

វគ្គសិក្សាស្នូលសម្រាប់ MS SEM

 • ការគ្រប់គ្រងនិរន្តរភាពសម្រាប់សេវាប្រព័ន្ធអេកូ
 • ការយល់ឃើញនិងការវាយតម្លៃអំពីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព
 • បរិស្ថានវិទ្យាសហគមន៍
 • សេដ្ឋកិច្ចអេកូឡូស៊ី
 • ស្ថានភាពបរិស្ថាននិងលក្ខខណ្ឌយោង
 • សិក្សាពីម៉ាស៊ីន
 • គាំទ្រការសម្រេចចិត្ត
 • GIS និងRemote sensing

កាចុះឈ្មោះចូលរៀន
ស្ថាប័ន          : សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង
ម៉ោងសិក្សា     : ក្រៅម៉ោង (កម្មវិធីចុងសប្តាហ៍)
រយៈពេល       : 2 ឆ្នាំ (4 ឆមាស)
ចំនួនក្រេឌីត    : 54 ក្រេឌីតដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សា
ភាសា            : ខ្មែរនិងអង់គ្លេស

ការដោះដូរនិស្សិតទៅអឺរ៉ុប
ការដោះដូរការសិក្សាមួយខែនៅសាកលវិទ្យាល័យអ៊ឺរ៉ុបដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីកម្មសិក្សារបស់ពួកគេសម្រាប់និស្សិតដែលរៀនបានខ្ពស់។

ប្រវត្តិបេក្ខជន
បេក្ខជនទាំងអស់ដែលមានបរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រ ឬ សញ្ញាប័ត្រដែលមានតម្លៃស្មោះ​ ដូចជា ជីវវិទ្យា គណិតវិទ្យា ភូមិសាស្ត្រ កសិកម្ម សេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថាន ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ឬកម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រដែលពាក់ព័ន្ធ។

ការទទួលយកបេក្ខជន
ការជ្រើសរើសបេក្ខជនគឺផ្អែកលើប្រវត្តិ និងសមិទ្ធផលសិក្សារបស់បេក្ខជន។ បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេប (អេឡិចត្រូនិច)​​ ជូនអ្នកសម្របសម្រួលវិទ្យាសាស្ត្ររឺដាក់ពាក្យសុំចូលរៀនរបស់ខ្លួននៅសាលាក្រោយឧត្តមនៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង។ ដំណើរ​ការ​ពិនិត្យមើលនិងដំណើរការសម្ភាសន៍នឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បតិ្តគ្រប់គ្រាន់។

កាលបរិច្ឆេទសំខាន់ៗ:
– ពេលវេលាដាក់ពាក្យស្នើសុំដាក់ពាក្យ  : ថ្ងៃទី 21 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2017
– ការជ្រើសរើសបេក្ខជន                   : 25 កញ្ញា 2017
– ចុះបញ្ជីចាប់ពីថ្ងៃទី 25 ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី 15 ខែតុលាឆ្នាំ 2017
– កម្មវិធីចាប់ផ្តើមៈ                                    ថ្ងៃទី 15 ខែតុលាឆ្នាំ 2017

ព​ត៌​មាន​បន្ថែម:
អ្នកសម្របសម្រួលវិទ្យាសាស្ត្រ
បណ្ឌិត ជា រដ្ឋា                                                   ទូរស័ព្ទលេខ 012 319 045 | អ៊ីមែលៈ chearatha@ubb.edu.kh
បណ្ឌិត សេង រដ្ឋា      ទូរស័ព្ឬព្ទលេខ 095 429 647 | អ៊ីមែល: ratha.seng@ubb.edu.kh

អ្នកគ្រប់គ្រង
លោក ថាច់ប៊ុនរឿន               ទូរស័ព្ទលេខ 012 526 203 | អ៊ីមែល: thach_bunroeun@ubb.edu.kh
លោកស្រី តាន់ សូលីដា          ទូរស័ព្ទលេខ 017 39 59 79 | អ៊ីម៉ែល: solidatan@ubb.edu.kh
លោក មំាន​​ ហ្វាស្សី               ទូរស័ព្ទ: 096 633 0644 | អ៊ីមែល: fazyman@ubb.edu.kh

សាលាក្រោយឧត្តមជាកន្លែលដែលអ្នកអាចសួរនូវព័ត៌ដែលអ្នកត្រូវការ

blog lam dep | toc dep | giam can nhanh

|

toc ngan dep 2016 | duong da dep | 999+ kieu vay dep 2016

| toc dep 2016 | du lichdia diem an uong

xem hai

the best premium magento themes

dat ten cho con

áo sơ mi nữ

giảm cân nhanh

kiểu tóc đẹp

đặt tên hay cho con

xu hướng thời trangPhunuso.vn

shop giày nữ

giày lười nữgiày thể thao nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thonmau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcmphụ kiện thời trang giá rẻ