កម្មវិធីសិក្សា

ឈ្មោះកម្មវិធីសិក្សា: ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននិងធម្មជាតិ
ធនធានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល: សញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
លេខកូដបណ្ដុះបណ្ដាល: 60850101
1. គោលបំណងនៃការបណ្តុះបណ្តាល
1.1 . គោលបំណងរួម

គោលបំណងរួមនៃ កម្មវិធីសិក្សាគឺដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រប្រកបដោយគុណភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិ។ គម្រោងនេះគឺរៀបចំអោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចេះសិក្សា យល់ដឹង និងថែរក្សាការពារបរិស្ថានធម្មជាតិនិងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ។ គោលបំណងចុងក្រោយគឺការគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិសមស្រប និងមាននិរន្តភាព ការប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាបរិស្ថាននិងការគិតគូរពីការអភិរក្សធម្មជាតិនិងការគ្រប់គ្រងនៅតំបន់ធម្មជាតិទីក្រុងនិងជនបទ។

1.2  គោលបំណងលម្អិត
1.2.1  ចំនេះដឹង

ការគ្រប់គ្រងនិងធ្វើអាជីវកម្មលើធនធានធម្មជាតិដែលអាចកើតឡើងវិញនិងមិនអាចកកើតឡើងវិញបាន
ការគ្រប់គ្រងអាងទន្លេ ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងការអភិរក្សជីវចំរុះ – ការគ្រប់គ្រងគុណភាពដី ទឹកនិងខ្យល់ និងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់។

 

1.2.2 ជំនាញ

 • ការបង្កើតគម្រោងលើការបង្កើតតំបន់អភិរក្សនិងឧទ្យានជាតិ។ ការវាយតម្លៃនិងប៉ាន់ប្រមាណពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានពីគម្រោងអភិរក្សជីវចម្រុះដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច – សង្គម។
 • ការគ្រប់គ្រងនិងសន្និធិចំពោះប្រភពខ្ជះខ្ជាយ
 • ការច្នៃប្រឌិត ការងារជាក្រុមការ បទបង្ហាញនិងការទំនាក់ទំនង
 • ស្រាវជ្រាវនិងកែលម្អជំនាញដោយខ្លួនឯង
 • ជំនួយការមន្រ្តីអនុវត្តគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន បរិស្ថានធនធានធម្មជាតិនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងអនុវត្តការការពារសុវត្ថិភាពសង្គមនិងបរិស្ថាន។

1.3 លទ្ធផលសិក្សា

 • មានជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងធ្វើអាជីវកម្មធនធានធម្មជាតិដែលអាចកកើតឡើងវិញនិងមិនអាចកើតឡើងវិញបាន ការគ្រប់គ្រងអាងទន្លេ ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងការអភិរក្សជីវចម្រុះ និងការគ្រប់គ្រងគុណភាពសម្រាប់បរិស្ថានដីទឹកនិងខ្យល់ និងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់។
 • មានសមត្ថភាពសិក្សាដោយឯករាជ្យដើម្បីបង្កើតការសន្និដ្ឋានដើម្បីបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់ខ្ពស់ឬអាចចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ អង្គការអន្តរជាតិនានាក្នុងវិស័យអភិរក្សនិងអភិរក្សលើការ​ការពារ​បរិស្ថាន។

តម្រូវការផ្នែកជំនាញភាសាអង់គ្លេស: TOEIC 550; TOEFL ITP 450, iBT 45; IELTS 5.0 ។

1.4​​ វិស័យការងារអាចធ្វើបានបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា

 • ធ្វើការនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសាកលវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាល័យវិជ្ជាជីវៈ ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋទទួលបន្ទុកបញ្ហាបរិស្ថាន ភ្នាក់ងារវិភាគនិងសង្កេតមើលធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន ឧទ្យានជាតិនិងតំបន់អភិរក្ស …
 • ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន រោងចក្រ សួនឧស្សាហកម្ម …​
 • ធ្វើការក្នុងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារបរិស្ថាន អភិរក្សជីវចំរុះ …
 1. តម្រូវការសម្រាប់បេក្ខជន

  បេក្ខជនមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងបរិស្ថា ននិងធនធានធម្មជាតិនិងចូលរួមការប្រឡងចូល។

  ការពិប្រឡងចូលត្រូវបានរួមបញ្ចូលការនូវវិញ្ញាសាចំនួន 03 រួមមាន (1) គណិតវិទ្យាស្ថិតិប្រូបាប៊ីលីតេ (2) ភាសាបរទេស (ភាសាអង់គ្លេស បារាំង ចិន … ) និង (3) ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន។ បេក្ខជននឹងមិនចូលរៀនភាសាបរទេសទេប្រសិនបើពួកពេញចិត្តនឹងគោលការណ៍ស្តីពីការបណ្ដុះបណ្ដាលនាពេលបច្ចុប្បន្នក្រសួងអប់រំនិងការអប់រំសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់។

  សម្រាប់បេក្ខជនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ដែលមិនមែនជំនាញនៃការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិ (ឧ. វិទ្យាសាស្រ្តបរិស្ថាន វិទ្យាសាស្រ្តដំណាំ។ ល។ ) ពួកគេត្រូវចូលរួមវគ្គសិក្សាចំនួន 03 ដួចជា បរិស្ថានវិទ្យា វិទ្យាសាស្រ្តបរិស្ថាន និងវិធីសាស្ត្រនៃការវិភាគនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្របរិស្ថាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ AGU មានការព្រួយបារម្ភអំពីព្រឹតិបត្រពន្ទុកលម្អិតរបស់បេក្ខជនដើម្បីសំរេចចំនួនវគ្គសិក្សា។

៣. ប្រភពបេក្ខជន
បេក្ខជនមកពីតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គ ឡាវ កម្ពុជា។ ល។

 1. កម្មវិធីសិក្សា
  1 ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្មវិធីសិក្សា

រយៈពេលបណ្តុះបណ្តាល : 2 ឆ្នាំ ( 1,5 ឆ្នាំសម្រាប់វគ្គសិក្សាក្នុងថ្នាក់និង 0,5 ឆ្នាំសម្រាប់និក្ខេបបទ) ក្រឌីតសរុបនៃកម្មវិធីសិក្សា: 60 ក្រេឌីត។

រួមទាំង

 • ចំនេះដឹងទូទៅ : 5 ក្រេឌីត
 • ចំនេះដឹងមូលដ្ឋាននិងវិជ្ជាជីវៈ : 14 ក្រេឌីត
 • ចំណេះដឹងសំខាន់ៗ                      : 26 ក្រេឌីត
 • និក្ខេបបទៈ                                 15 ក្រេឌីត មុខវិជ្ជាសិក្សាចាំបាច់ និងជ្រើសរើស
 • មុខវិជ្ជាសិក្សាចាំបាច់            : 44 ឥណទាន (73,3%)
 • វគ្គសិក្សាជ្រើសរើស                       : 16  ក្រេឌីត (26,7%)

4.2  បញ្ជីរាយនាមមុខវិជ្ជានៃកម្មវិធី

No. Code Course name Course type  Hour
I General knowledge (5 credits) (Compulsory course: 5 credits; Elective course:  0 credit)
1 Philosophy 3 3 45 I
2 English

Proficiency

To be certified according to the standards from the

MOET of Vietnam

3 Research

Methodology

2 2 15 30 I
II Fundamental and Professional Knowledge: 16 Credits (Compulsory: 10 credits, Selective: 4 credits)
4 Principles of natural resources and environmental management 2 2 30 I
5 Application of

GIS              and

Remote sensing into natural resources and environmental management

2 2 15 30 II
6 Application of statistics into natural resources and environmental management. 2 2 15 30 III
7 Basis              of 2 2 30 I

 

No. Code Course name Course type  Hour
biological conservation
8 Structure and function of

typical ecosystems in the Mekong

Delta

2 2 15 30 I
9 Environmental biology indicators 2 2 15 30 II
10 Quantifying ecology 2 15 30 II
11 Monitoring techniques on

natural resources

2 15 30 II
12 Environmental sociology 2 2 30 I
13 Policies and strategies on environmental resources 2 30 I
14 Environment  and resources economics 2 30 I
III Major courses 
III.1 Biodiversity conservation: 08 credits (Compulsory: 04 credits, Selective: 04 credits)
15 Investigate    and 1 1 30 III

 

No. Code Course name Course type  Hour
set        up      a

biodiversity monitoring system

16 Management of

conservation

areas          and

national parks

2 2 15 30 III
17 Field visits and writing report resources conservation 1 1 30 II
18 Biodiversity of aquatic resources 2 2 15 30 I
19 Biodiversity             of land resources 2 15 30 I
20 Wildlife conservation and rescue technology 2 2 15 30 II
21 Project development and management   for resource conservation 2 15 30 II
22 Applied biotechnology in conservation 2 15 30 II
III.2 Natural resources and ecological management: 12 Credits (Compulsory: 06 credits, Selective: 06 credits)  
23 Integrated water resources management 2 2 30 II
24 Land resources using and 2 2 30 III

 

No. Code Course name Course type  Hour
assessment
25 Integrated river and coastal zone management (marine resources) 2 2 15 30 III
26 Forest resources management 2 2 30 III
27 Planning and management of fisheries resource 2 30 2 III
28 Mineral resources management 2 30 III
29 Management of

specificity ecosystem

services management in the       Mekong

Delta

2 2 15 30 II
30 Risk assessment of Ecology 2 15 30 II
31 Health

assessment       of Ecosystems

2 30 II
32 Ecotourism and sustainable development 2 2 15 30 III
33 Applied

ecological techniques for resilience of resource and

environment

2 15 30 III
No. Code Course name Course type  Hour
34 Communitybased on natural resource management 2 15 30 III
III.3 Environmental management 06 credits (Compulsory: 04 credits, Selective: 02 credits)
35 Waste             reuse and management 2 2 15 30 II
36 Environmental water

management

for aquaculture

2 2 15 30 III
37 Climate

change         and

resilience

2 15 30 III
38 Energy          and

environment

2 15 30 II
39 English             in

environment

2 2 30 0 II
IV Master thesis: 15 credits (Compulsory: 15 credits, Selective: 00 credits)
40 Master thesis 15 IV
Total 60 44 16

4.3. បញ្ជីរាយនាមសាស្ត្រាចារ្យ

No. Lecturer  Birth year University Lecture 
1 Assoc. Prof. Dr. Vo Van Thang 1964 AGU Philosophy
2 Dr. Nguyen Trung Thanh 1980 AGU – Research Methodology

 

No. Lecturer  Birth year University Lecture 
–                      Wildlife conservation and rescue technology

–                      Energy and environment

3 Dr. Nguyen Tran Nhan Tanh 1979 AGU –                      The application of statistics into natural resources and environmental management.

–                      Integrated river and coastal zone management (marine resources)

–                      Applied ecological techniques for resilience of resource and

environment

–                      English in environment

4 Dr.     Nguyen     Tran     Thien

Khanh

1978 AGU –                      Monitoring techniques on natural resources

–                      Waste reuse and management

–                      Mineral resources management

5 Dr. Nguyen Van Kien 1972 AGU –                     Principles of natural resources and environmental management

–                     Policies and strategies on environmental resources

6 Dr. Nguyen Huu Tri 1979 AGU –                      Environment  and resources economics

–                      Project development and management   for resource

conservation

–                      Ecotourism      and             sustainable development

7 Assoc. Prof. Dr. Vo Lam 1971 AGU –                      Biodiversity of land resources

–                      Principles of natural resources and environmental management

8 Dr. Chau Thi Đa 1975 AGU –        Quantifying ecology

–        Planning and management of

fisheries resource

No. Lecturer  Birth year University Lecture 
– Management of  specificity ecosystem services management in the Mekong

Delta

9 Dr. Doan Thi Minh Nguyet 1980 Khoa

NN-TNTN

Applied         biotechnology          in

conservation

10 Dr. Nguyen Van Chuong 1973 AGU –                     Land    resources         using             and

assessment

–                     Field visits and writing report resources conservation

–                     Environmental             biology

indicators

11 Dr. Pham Van Quang 1968 AGU –                     Integrated         water             resources management

–                     Investigate       and      set             up        a

biodiversity monitoring system

12 Dr. Nguyen Van Minh 1952 AGU Forest resources management
13 Dr. Thai Huynh Phuong Lan 1980 AGU –                     Environmental sociology

–                     Community-based on natural resource management

4.4. បញ្ជីរាយនាមសាស្រ្តាចារ្យទស្សនកិច្ច

No

.

 

Lecturer Birth year Universit y/Insitute Lecture 
1 Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van Cong 1960 Can Tho University –  Risk assessment of Ecology

– Basis of biological conservation

No

.

 

Lecturer Birth year Universit y/Insitute Lecture 
2 Assoc. Prof. Dr. Nguyen Huu Chiem 1962 Can Tho University –                     Structure and function of typical ecosystems in the Mekong Delta

–                     Health assessment of Ecosystems

3 Dr. Tran Hau Vuong 1980 University of natural resources and

environme

nt

–                     The application of GIS and Remote sensing into natural resources and environmental management

–                     Climate change and resilience

4 Assoc. Prof. Dr. Vu Ngoc Ut 1961 Can Tho University –                     Environmental water management for aquaculture

–                     Biodiversity of aquatic resources

5 Dr. Bui Truong Tho 1985 Center of agriculture and high technolog

y

applicatio

n, Ben Tre Prov.

Management of conservation areas and national parks

 

blog lam dep | toc dep | giam can nhanh

|

toc ngan dep 2016 | duong da dep | 999+ kieu vay dep 2016

| toc dep 2016 | du lichdia diem an uong

xem hai

the best premium magento themes

dat ten cho con

áo sơ mi nữ

giảm cân nhanh

kiểu tóc đẹp

đặt tên hay cho con

xu hướng thời trangPhunuso.vn

shop giày nữ

giày lười nữgiày thể thao nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thonmau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcmphụ kiện thời trang giá rẻ